PORTFOLIO > 2017

disenchantment ii 
(rough state)
disenchantment ii
(rough state)
Oil on birch
45" x 14.5"
2017